பஸ்மாசுரனிடமிருந்து உயிருக்கஞ்சி சிவபிரான் ஓடினாரா ??

உ சிவமயம் சைவ விரோதிகள்,சைவ சமய கடவுளான சிவபெருமானுக்கு எதிராக வைக்கும் பல குற்றச்சாட்டுக்களில் ஒன்று தான் இந்த “பஸ்மாசுர” வரலாறு…பஸ்மாசுரனுக்கு வரம் கொடுத்துவிட்டு,அவன் சிவன் தலை மேல் கை வைக்க போகும்போது,பயந்து ஓடினார்,பிறகு விஷ்ணு வந்து காப்பாற்றினார்,ஆகையினால் சிவனுக்கு சக்தியில்லை என்கிறார்கள் சைவ விரோதிகள்…இந்த மூடர்களின் வாசகத்தை ஆராய்ந்து,இவர்களின் புளுகை நாம் அம்பலப்படுத்துவோம்.. இந்த வரலாறு சைவப் புராணங்கள் கூறப்படும் வரலாறு..ஒன்றை நாம் சிந்திக்க வேண்டும்..சிவ பெருமானின் புகழையும் அவர் நிகழ்த்திய வீர பராக்கிரமங்களையும் எடுத்துக்…

ஐயப்பன் அவதாரத்தின் உட்கருத்து

உ சிவமயம் சைவ விரோதிகளான திக-வினர்,முஸ்லிம்கள்,கிருத்துவர்கள் மற்றும் ஏனைய பலர் சைவ சமயத்தை தாக்கி,அதை அழிக்கப்  பார்க்கின்றனர்..ஆனால்,மாமலையை ஒரு சிறு எறும்பு கூட்டம் குடைந்துக் கொண்டு ,அதனைப் பொடிப் பொடியாக்க முடியுமா ??முடியாதென்பர் அறிவுள்ளவர்..ஆனால்,அறியாமையால் மூடப்பட்டு பொய் சமயங்களில் பிரவேசித்து,இறைவனின் இலக்கணம் இவை  என்று அறிந்துக் கொள்ள முடியாத இந்த மூடர்கள்,கண்டவனையெல்லாம் தெய்வமென,பொய் தெய்வங்களை உண்மையென நம்பி,நம்  சமயமான சைவத்தை முழு மூச்சுடன் எதிர்க்கின்றன..சைவ சமய அடிப்படை அறிவு கூட இல்லாமல்,சைவப் புராணங்களில் உள்ள  வரலாறுகளை திரித்தும்,அவற்றின்…