பாலஸ்தீனத்தை யூதர்களுக்கு ஒப்படைத்தவர் ஒரு முஸ்லிம் மன்னரே

உ சிவமயம் இன்று,பாலஸ்தீன் தேசத்தின் ஒரு பகுதியை,யூதர்கள் கைப்பற்றி விட்டனர்,என்றெல்லாம் முஸ்லிம்கள் புலம்புகின்றனர்…பாலஸ்தீன் உண்மையிலேயே முஸ்லிம்களின் நாடா அல்லது முஸ்லிம்களால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட நாடா என்பது வேறு விஷயம்….அதை வேறு ஒரு பதிவில் பார்வையிடுவோம்…பாலஸ்தீனத்தை யூதர்கள் கைப்பற்றி தான் இஸ்ராயில் எனும் தேசத்தை உருவாக்கிக் கொண்டனர் என்று முஸ்லிம்கள் குற்றம் சாட்டினாலும்,யூதர்களுக்கு ஜெருசலம் முதலான பகுதிகளை எவர் குடியிருப்புக்களாக வழங்கினார் என்று நாம் உற்று நோக்கினால்,ஆச்சரியமாக இருக்கும்…யார் அவர் என்பதை தொடர்ந்து பார்போம்… யூதர்களுக்கு ஜெருசலம் போன்ற இடங்களை…

இந்தியாவில் தோல்வியுற்ற அரபு இஸ்லாமிய படையெடுப்புக்கள்

உ சிவமயம்   அரபு முஸ்லிம்கள்,நம் நாட்டில் ஒரு ஆட்சியை அமைக்கக் கூட முடியவில்லை என்பதே சரித்திரம் நமக்கு உணர்த்தும் உண்மை…மிகவும் பிற்காலத்தில் தான்,இஸ்லாத்தை சார்ந்த மொங்கோலிய துர்க்கி நாடோடி கூட்டங்களான முகாலயர்கள் இந்த நாட்டில் ஆட்சி அமைத்தனர்..ஆனால், அசல் மற்றும் முதல் இஸ்லாமிய சமூகமான அரபுகள்,நம் நாட்டில் ஆட்சி மட்டும் அல்ல,நம் நாட்டில் சில பகுதிகளைக் கூட கைப்பற்ற முடியவில்லை என்பதே உண்மை…அரபுகள் நம் நாட்டின் மீது பல தடவை படையெடுத்தும், அனைத்தும் தோல்வியிலேயே முடிந்தது…அந்த…